Belangrijk:

Onderstaande procedures dienen gehanteerd te worden bij de genoemde punten.

1. Kleding

1.1 G4S-kleding

G4S opdrachten:

  • Zwarte pantalon
  • Miedema bovenkleding
  • Zwarte nette schoenen

Hiervan mag enkel afgeweken worden indien dit expliciet kenbaar is gemaakt middels een opdrachtbevestiging.

Ben je in het bezit van een G4S pas en kleding? Dan ben je verplicht dit te dragen bij alle G4S opdrachten.

1.2 Trigion-kleding

Trigion opdrachten:

  • Zwarte pantalon
  • Miedema bovenkleding
  • Zwarte nette schoenen

Hiervan mag enkel afgeweken worden indien dit expliciet kenbaar is gemaakt middels een opdrachtbevestiging.

Ben je in het bezit van een Trigion pas en Badge / kleding? Dan ben je verplicht dit te dragen bij alle Trigion opdrachten.

Voor alle overige opdrachtgevers word middels een opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt welke kleding gedragen dient te worden.

Let op dat je altijd gaat werken in de juiste kleding en zeker nooit in kleding welke niet aan de pas toebehoort waarmee je werkzaam bent. (bijvoorbeeld in Miedema kleding met een G4S / Trigion pas)

2. Te laat komen

Als je door omstandigheden niet op tijd bij jouw opdracht kan zijn dien je dit ruim van tevoren aan te geven. Minimaal een half uur voor aanvang dienst! Wij kunnen dan schakelen met de collega(s) op locatie of waar die er niet zijn met de klant. Wanneer wij gebeld worden dat een beveiliger niet aanwezig is en wij daarvan niet op de hoogte zijn komt dit uitermate onprofessioneel over.

2.1 Starttijd aanvang dienst

Je dient voor iedere dienst tenminste 15 minuten voor aanvang aanwezig te zijn zodat de collega’s op tijd kunnen vertrekken.

2.2 Wijziging starttijd bij te laat komen

Wanneer je bijvoorbeeld om 09:15 aanwezig bent, op een dienst die om 09:00 gestart is zal de begintijd automatisch op 09:30 worden aangepast. Zo kunnen wij je collega's compenseren in hun extra gewerkte tijd omdat jij te laat op de dienst bent.

3. Ziekmeldingen

  1. Ziekmeldingen via app en mail zijn absoluut niet toegestaan.
  2. Een ziekmelding dient altijd telefonisch te gebeuren bij de planning tijdens kantoortijden en via 030-3031711 buiten kantoortijden!
  3. Een ziekmelding dient minimaal 12 uren voor dienst gemeld te worden. Binnen de 12 uren is vervanging organiseren dermate lastig dat dit kan resulteren in een No-Show of een beveiliger te laat op de betreffende dienst.
  4. Een ziekmelding binnen 12 uren voor aanvang dienst word behandeld als een annulering met de daarbij komende maatregel(en). (zie ook 4. Afmeldingen)

4. Afmeldingen

Zoals ook te vinden in de opdrachtbevestigingen is een annulering binnen 24 uur voor dienst geen optie.
Het annuleren binnen 24 uur brengt dusdanig veel handelingen voor alle betrokken partijen met zich mee dat dit absoluut niet wenselijk is.

Indien dit wel gebeurd zijn wij genoodzaakt hiervoor de dienst x het afgesproken uurtarief in rekening te brengen.
We doen dit niet omdat we het leuk vinden maar omdat dit het belang van het tijdig annuleren duidelijk maakt.

Wanneer collega’s zich niet aan bovenstaande kunnen conformeren kan dat resulteren in een beëindiging van de samenwerking.
Het niet naleven van deze punten kan als uiteindelijke gevolg hebben dat onze opdrachtgevers ons niet meer inhuren voor de opdrachten en/of opdrachten bij ons weghalen wat een ieder van ons weer uren en inkomsten gaat kosten.

5. Facturatie

Deze gegevens zijn te vinden op de instructies die je kunt vinden op deze pagina.

Staan de instructies niet online? Dan ontvang je deze via de mail!

Informeer bij de planning wanneer instructies niet duidelijk zijn of je ze niet hebt ontvangen.

Download als PDF

Home » Procedures
Privacybeleid Cookiebeleid
Miedema Assistance B.V.